คอร์สเรียน

ANATOMY FOR ARTIST กายวิภาคศิลป์เพื่องานสร้างสรรค์

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ อย่างละเอียด  และคลี่คลายส่วนต่างๆที่ซับซ้อน เพื่อประยุกต์และต่อยอดความรู้ สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ภาพคน
 
เวลาเรียน

เรียนทุกวันอาทิตย์ 14.30-17.30
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 1
►ราคา    6000 -.
จำนวนผู้เรียน 20
เวลาเรียน / ชั่วโมง 21

FIGURE DRAWING

ศึกษาการวาด Figure ตั้งแต่ พื้นฐานถึงขั้นสูง ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การวาด จนถึงแรเงา รวมทั้งมีการวาดภาพนู๊ดจากแบบคนจริง (Life drawing) 

 
เวลาเรียน

*ประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564
10 สัปดาห์ / ครั้งละ 4 ชม. / รวม 40 ชม.

22 ก.ค. / 29 ก.ค.
10.00-12.00 / 13.00-15.00
►ราคา    8500 -.
จำนวนผู้เรียน -
เวลาเรียน / ชั่วโมง 40

บทความ

Wannarit Karin

อาจารย์ประจำ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยารังสิต 

I have more than ten years of experience in teaching arts. I have been invited to be a lecturer for figure painting classes and have organized workshops for various organizations and companies. Apart from teaching arts, I work as a freelance artist for drawing, sculpture, and medical illustration. I also write newspaper articles and create animated and non-animated instruction media.