คอร์สเรียน

Basic Drawing Figure พื้นฐานการวาดภาพคนเต็มตัว

พื้นฐานการวากฟิกเกอร์ (คนเต็มตัว) เพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพคน และภาพคนเคลื่อนไหวสำหรับการสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบ

เวลาเรียน

เรียนทุกวันอาทิตย์ 09.30 - 14.30
สิงหาคม 27
กันยายน 3 / 10 / 17 / 24
ตุลาคม 1
►ราคา    6800 -
จำนวนผู้เรียน 12
เวลาเรียน / ชั่วโมง 18

ANATOMY FOR ARTIST กายวิภาคศิลป์เพื่องานสร้างสรรค์

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ อย่างละเอียด  และคลี่คลายส่วนต่างๆที่ซับซ้อน เพื่อประยุกต์และต่อยอดความรู้ สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ภาพคน
 
เวลาเรียน

เรียนทุกวันอาทิตย์ 14.30-17.30
สิงหาคม 27
กันยายน 3 / 10 / 17 / 24
ตุลาคม 1
►ราคา    6000 -.
จำนวนผู้เรียน 20
เวลาเรียน / ชั่วโมง 21

บทความ

วรรณฤทธิ์ กะรินทร์ (ครูอาร์ต)

ประสบการณ์สอนศิลปะ กว่า 7 ปี ปัจจุบันทำหน้าที่ทั้งการเป็นอาจารย์และวิทยากรพิเศษ รวมทั้งเป็นศิลปินอิสระ มีผลงานทำงานอย่างต่อเนื่อง

Wannarit Karin has more than 7 years of experience teaching fine arts. He became interested in figure drawing in middle school. Since then he has been studying anatomy and figure drawing through books and online resources in order to develop an anatomy for artist class that he is currently teaching to the public.