ลงทะเบียนเรียน

Drawing the head

ฝึกฝนการวาดใบหน้าคนจากหุ่นปูน โดยสร้างความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้าง รวมทั้งการลงน้ำหนักแสงเงา

เวลาเรียน
เรียนทุกวันอาทิตย์ 9:00-14:00 ( 5ชม.)
5 สัปดาห์ รวม 25 ชั่วโมง


►ราคา    6200 -. ดูรายละเอียดหลักสูตร
ราคา 6,200บาท
ยกเลิก