จองคอร์สเรียน

FIGURE DRAWING

ศึกษาการวาด Figure ตั้งแต่ พื้นฐานถึงขั้นสูง ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การวาด จนถึงแรเงา รวมทั้งมีการวาดภาพนู๊ดจากแบบคนจริง (Life drawing) 

 
เวลาเรียน

*ประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2564
10 สัปดาห์ / ครั้งละ 4 ชม. / รวม 40 ชม.

22 ก.ค. / 29 ก.ค.
10.00-12.00 / 13.00-15.00
►ราคา    8500 -. ดูรายละเอียดหลักสูตร
ยกเลิก