Courses

Drawing the head

เกี่ยวกับหลักสูตร

วัตถุประสงค์ :

 • ศึกษาโครงสร้างศีรษะ รูปทรงและระนาบบนใบหน้า
 • ฝึกฝนการลงน้ำหนักแสงเงา เพื่อสร้างความสมจริง
 • เพิ่มทักษะการวิเคราะห์ ความรอบคอบ การถ่ายทอดรายละเอียดในการสร้างสรรค์

สาระสำคัญของการเรียน :

 • ฝึกฝนโดยศึกษาจากหุ่นปูน(Cast) ที่มีผิวสีขาว เพื่อเน้นไปที่การศึกษาแสงเงาในการสร้างรูปทรงสามมิติ
 • ฝึกฝนการจับรายละเอียดและเอกลัษณ์ของใบหน้าอนเอ็นอัตลักษ์ของบุคคล

เป้าหมายของการศึกษา :

 • เกิดความเข้าใจในเรื่องโครงสร้างของใบหน้าและศีรษะ(โครงสร้างภายในที่ส่งผลต่อโครงสร้างภายนอก สามารถมองทะลุรูปทรงของใบหน้าได้)
 • เกิดความเข้าใจในเรื่องแสงเงา บนในหน้าในทิศกางต่างๆ
 • เกิดความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียน ในการวาดใบหน้า การสร้างพื้นผิว การลงน้ำหนักแสงเงา การฝึกวาดจากหุ่นปูน(Cast) นี้เป็นขั้นตอนแรกในการศึกษากระบวนการวาดใบหน้าคน

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา

 • กระดานวาดเขียน ขนาด A2
 • มีอุปกรณ์เครื่องเขียน ทางสถาบันจัดเตรียมไว้ให้
เวลาเรียน 
เวลาเรียน
เรียนทุกวันอาทิตย์ 9:30-13:30
เริ่มคอร์ส  26   มีนาคม  2560

►ราคา    6200 -.


สถานที่สอน :

สถาบัน Creative Matters
อาคารเอเชียบิวดิ้ง ชั้น 10 ติดรถไฟฟ้า ราชเทวี (ทางออก3)
แผนที่ https://goo.gl/maps/9Ns6hXFogis


 

โปรแกรมการเรียน

ครั้งที่ 1 - กะโหลกศรีษะ / หุ่น Marcus Vipsanius Agrippa

 • ปูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของใบหน้าคน โดยศึกษาจากการวาดกะโหลกศีรษะ และ หุ่นปูน
 • ฝึกฝนการใช้ปุกรณ์เครื่องเขียน ในการวาดและการลงน้ำหนักแสงเงา
 

ครั้งที่ 2 - หุ่น Voltaire

 • ฝึกฝนการวาดใบหน้า ชรา เพื่อจับเอกลักษณ์ของใบหน้า
 

ครั้งที่ 3 - หุ่น philosopher Socrates

 • ฝึกฝนการวาดใบหน้า ที่มีการแสดงอารมณ์ความรู้สึกแบบ Dramatic


ครั้งที่ 4 - หุ่น Gattamelata

 • ฝึกฝนการวาดใบหน้า ที่มีโครงสร้างแบบจักพรรดิ / นักรบ


ครั้งที่ 5 - หุ่น  Male Head Plaster Cast Mannequin

 • ฝึกการวาดใบหน้าจากหุ่นนายแบบ