Courses

FIGURE DRAWING

เกี่ยวกับหลักสูตร

*โครงการร่วมกับภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาการวาดภาพ Figure (ภาพบุคคล) ตั้งแต่การร่างภาพ โครงสร้าง กายวิภาคเบื้องต้น และการแรเงา รวมทั้งมีการวาดภาพนู๊ดจากแบบคนจริง (Life drawing) 
 

เหมาะสำหรับ :

 • ศิลปินที่ต้องใช้ภาพคน (Figure) ในสาขา จิตรกรรม ประติมากรรม
 • นักวาดภาพประกอบ นักวาดภาพปกนิยาย
 • งานออกแบบตัวละคร
 • นักวาดการ์ตูน มังงะ/คอมมิค
 • ผู้ที่ต้องการนำไปประยุกต์กับงานศิลปะแขนงอื่นๆ
 

รูปแบบการเรียน :

 • Lecture บรรยายประกอบสาธิตการวาด 
 • Workshop ปฎิบัติงาน
 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา

 • กระดานขนาด A2
 • ดินสอ 2B / 6B ยางลบ
 • ภาควิชาจัดเตรียมกระดาษให้
 

เวลาเรียน 

วันละ 4 ชม. รวม 40 ชม.
ประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2564
9.00-12.00 / 13.00-15.00
►ราคา    8500 -


สถานที่สอน :

มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
แผนที่ https://goo.gl/maps/FZGjFrTJwJjc4jzt8
โปรแกรมการเรียน

ครั้งที่  1 

 • Gesture & Line
 • Complex/Strange
 • Contour
 

ครั้งที่  2 

 • Structure / Plan
 • Foreshortening
 

ครั้งที่  3

 • ​Head study
 

​ครั้งที่  4

 • Hand and Foot study
 

​ครั้งที่  5

 • Torso study
 

​ครั้งที่  6

 • Landmarks of Human body
 

​ครั้งที่  7

 • Basic anatomy
 

​ครั้งที่  8

 • Shading  - Edge control
 

​ครั้งที่  9

 • Life drawing - Female nude
 

ครั้งที่  10

 • Life drawing - Male nude