Courses

ANATOMY FOR ARTIST กายวิภาคศิลป์เพื่องานสร้างสรรค์

เกี่ยวกับหลักสูตร

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ อย่างละเอียด และคลี่คลายส่วนต่างๆที่ซับซ้อน เพื่อประยุกต์และต่อยอดความรู้สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ภาพคน เช่น งานจิตกรรม ประติมากรรม ออกแบบตัวละคร การ์ตูน ภาพประกอบ หรืองานออกแบบอื่นๆ โดยให้ความสำคัญและเจาะลึกในเรื่องของกายวิภาค โครงสร้าง ระนาบ ความสัมพันธ์ของกระดูกและกล้ามเนื้อ การขยับและการเคลื่อนไหว การแสดงอารมณ์ ภาษากาย การออกแบบท่าทาง รวมทั้งความเชื่อมโยง (Dynamic) และสัดส่วนต่างๆ ในร่างกาย เพื่อให้ผลงานมีความเป็นธรรมชาติ

เหมาะสำหรับ :

 • ศิลปินที่ต้องใช้ภาพคน (Figure) ในสาขา จิตรกรรม ประติมากรรม
 • นักวาดภาพประกอบ นักวาดภาพปกนิยาย
 • งานออกแบบตัวละคร
 • นักวาดการ์ตูน มังงะ/คอมมิค
 • ผู้ที่ต้องการนำไปประยุกต์กับงานศิลปะแขนงอื่นๆ

รูปแบบการเรียน :

 • Lecture class การบรรยายและวาดภาพประกอบเนื้อหา และเอกสารประกอบการเรียนการสอน 6 เล่ม
 • Workshop กิจกรรมส่งเสริมการเรียน
 • สามารถบันทึกภาพ/เสียง ในคลาสได้

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมา

 • สมุดสเก็ต
 • ดินสอสี /ปากกาสี / อุปกรณ์เครื่องเขียนตามถนัด
เวลาเรียน 
เรียนทุกวันอาทิตย์ 14.30-17.30
สิงหาคม 27
กันยายน 3 / 10 / 17 / 24
ตุลาคม 1


สถานที่สอน :

สถาบัน Creative Matters
อาคารเอเชียบิวดิ้ง ชั้น 10 ติดรถไฟฟ้า ราชเทวี (ทางออก3)
แผนที่ https://goo.gl/maps/9Ns6hXFogis


โปรแกรมการเรียน

ครั้งที่ 1

 • ปูพื้นฐานเกี่ยวกับความเข้าใจด้านกายวิภาคศิลป์
 • ศึกษาการวาดใบหน้าและกายวิภาคบนใบหน้า
 • ศึกษาการแสดงอารมณ์บนในหน้า
 

ครั้งที่ 2

 • ลำตัวด้านหน้า - หลัง
 • ศึกษาโครงสร้างของกระดูกที่มีอิทธิพลต่อการสร้างรูปทรงของลำตัว ได้แก่ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกซี่โครง กระดูกไหปลาร้าและกระดูกสะบัก
 • ศึกษากล้ามเนื้อลำตัว / หัวไหล่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของรูปทรง และการเคลื่อนไหว การงอ การเหยียด
 • สัดส่วนและรายละเอียดของลำตัว
 

ครั้งที่ 3

 • แขน
 • ศึกษาโครงสร้างและข้อต่อของกระดูกแขน ข้อมือ และมือที่ส่งผลต่อการขยับและทิศทางของรูปทรงที่เปลี่ยนแปลจากการเคลื่อนไหวของข้อต่อของกระดูก
 • กล้ามเนื้อของแขน และความเปลี่ยนแปลงของรูปทรงและมวลกล้ามเนื้อจากเคลื่อนไหว
 • การวาดแขนมุมกินตา (shortening )


ครั้งที่ 4

 • สรุปการวาดลำตัวด้านบน
 • การวาด ข้อมือ - มือ
 • วิเคราะห์ผลงานศิลปินเอก


ครั้งที่ 5

 • สะโพก / ขาท่อนบน / ท่อนล่าง / เท้า
 • ศึกษาโครงสร้างกระดูก เชิงกราน ความแตกต่างของเพศ และโครงสร้างของกระดูกต้นขา กระดูกหน้าแข้ง และเท้า
 • กล้ามเนื้อสะโพก ก้น และกล้ามเนื้อขา กลุ่มของกล้ามเนื้อขา และโครงสร้าง การรับน้ำหนักและการทรงตัว
 • กล้ามเนื้อที่โดดเด่นและส่งอธิพลต่อรูปทรงภายนอกของ สะโพก/ขา
 • ศึกษาโครงสร้างของหัวเข่า และรายละเอียดในการวาดหัวเข่า
 • การวาดลำตัวช่วงล่างในมุมกินตา (shortening)
 • Workshop โครงสร้างและกล้ามเนื้อลำตัวช่วงล่าง
 

ครั้งที่ 6

 • สรุปภาพรวมของกายวิภาคสำหรับการวาดภาพคน
 • สัดส่วนของมนุษย์
 • สาธิตการวาดภาพคนเต็มตัว